Adatvédelmi elveink

Az érdeklődök jelentkezésükkel engedélyezik, hogy a Sacelláry Kastély üzemeltetői az érdeklődök személyes adatait rendezvények szervezése és eredményes lebonyolítása céljából az információs és önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglaltaknak megfelelően kezeljék, tárolják, feldolgozzák. Az érdeklődők az ajánlatkérés elküldésével kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a Sacelláry Kastély üzemeltetői megadják az érdeklődők elérhetőségeit a Sacelláry Kastély üzemeltetőivel szerződésben álló rendezvényszervezőknek, hogy azok az ajánlatkérésben szereplő rendezvények ügyében eljárjanak.

Az érdeklődők bármikor tájékoztatást kérhetnek adataik kezeléséről, és kérhetik azok helyesbítését. Abban az esetben, ha az érdeklődők az adataik kezeléséhez nem kívánnak hozzájárulni, írásban bármikor korlátozás nélkül és ingyenesen kérhetik adataik törlését.

A személyes adatok harmadik félnek – a fentiek kivételével és céljával – nem kerülnek átadásra.